Polski English

Oferta


Budowa elektrowni wodnych pod klucz

Firma Hydroergia w swojej ofercie posiada kompleksową usługę budowy MEW dla inwestora. Spółka podpisuje umowę inwestora zastępczego i pełni funkcję generalnego wykonawcy przedsięwzięcia. Umowa może zostać zawarta na etapie poszukiwania lokalizacji pod inwestycje do uruchomienia obiektu i dokonania wszystkich niezbędnych odbiorów. W trakcie trwania takiej umowy spółka w imieniu inwestora dokonuje wszystkich czynności formalno-prawnych niezbędnych podczas uzyskania pozwoleń oraz pełni nadzór nad pracami budowlanymi zmierzającymi do szybkiej i prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.


Korzyści wynikające z umowy:

  • profesjonalna obsługa procesu inwestycyjnego;
  • kontakty spółki z podwykonawcami umożliwiają zmniejszenie kosztów inwestycyjnych;
  • inwestor nie traci swojego czasu podczas procesu inwestycyjnego związanego z MEW;
  • inwestor unika niepotrzebnego stresu związanego z procesem inwestycyjnym przedsięwzięcia;
  • jeden podmiot odpowiedzialny za sukces przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Mała elektrownia wodna
Mała elektrownia wodna
<< Powrót