Polski English

Oferta


Modernizacja MEW

Nasza firma świadczy usługi polegające na kompleksowej modernizacji istniejących obiektów Małej Energetyki Wodnej. Podczas procesu modernizacji zaczynamy od rzetelnej analizy i inwentaryzacji obiektu. Następnie wykonujemy wielowariantową koncepcję modernizacji MEW wraz z doborem urządzeń towarzyszących i przedstawiamy inwestorowi analizę wpływu przedsięwzięcia na produkcję energii. Wraz z inwestorem dokonujemy wyboru najkorzystniejszego wariantu modernizacji – nacelowanego na najbardziej efektywne zainwestowanie złotówek na kilowatogodziny wyprodukowanej energii.
Główne elementy modernizacji elektrowni:

generator prądu

Modernizacja turbiny obejmuje:

  • wymianę lub regenerację wirnika - decyzja o przeprowadzeniu wariantu modernizacji jest wynikiem prac koncepcyjnych i analitycznych. Zawsze jednak gdy dochodzi do wymiany lub modernizacji wirnika, nasi inżynierowie dokonują analizy hydrauliki turbiny. Po przeprowadzeniu obliczeń z wykorzystaniem najnowszych metod numerycznych kształt łopat wirnika zostaje zmieniony w celu uzyskania najwyższej sprawności urządzenia;
  • regenerację układu kierowniczego - w celu zwiększenia produkcji energii zostaje przeprowadzona regeneracja powierzchni łopat kierowniczych oraz instalacja automatycznej regulacji kąta łopat kierowniczych;
  • wymianę przekładni pasowej na nową wysokosprawną;
  • wymianę generatora oraz układu elektrycznego spełniającego dzisiejsze standardy sprawności oraz odpowiednie normy bezpieczeństwa;
  • montaż prawidłowo zaprojektowanej rury ssącej umożliwiającej odzysk energii kinetycznej, szczególnie w połączeniu z turbiną Kaplana;
  • montaż automatyki MEW - urządzenia zostają zaprojektowane do uzyskania najwyższej mocy urządzenia w funkcji zmieniającego się przepływu wody w rzece. MEW zostaje wyposażona w sondę poziomu wody górnej oraz mechanizm automatycznego sterowania kierownicami. Takie rozwiązanie pozwala w sposób ciągły utrzymywać stały poziom wody górnej przy jednoczesnej pracy turbozespołu z najwyższą mocą chwilową.

<< Powrót