Polski English

Oferta


Projekty budowlane wielobranżowe MEW

Projekt budowlany jest niezbędny do uzyskania decyzji budowlanej. W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu inwestycyjnego wykonujemy w kolejnym etapie projekt wykonawczy oraz gwarantujemy nadzór autorski podczas procesu budowlanego.

W skład projektu budowlanegowielobranżowego wchodzą:

  • Projekt zagospodarowania i zabudowy terenu,
  • Projekt architektoniczno-budowlany – branża hydrotechniczna,
  • Projekt architektoniczno-budowlany budynku technologicznego MEW,
  • Projekt budowlany linii kablowej (NN/ŚN/WN) oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Każda z tych części projektu budowlanego zawiera część opisową oraz część graficzną.


<< Powrót