Polski English

Oferta


Przygotowanie dokumentacji

Hydroergia oferuje możliwość sporządzenia dokumentacji do każdego etapu realizacji inwestycji związanej z energetyka wodną.

Decyzja środowiskowa:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia
 • raport oddziaływania na środowisko

Decyzja o warunkach zabudowy:

 • koncepcja programowo-przestrzenna MEW
 • koncepcja programowo-przestrzenna przepławki

Pozwolenie wodnoprawne:

 • operat wodnoprawny
 • instrukcja gospodarowania wodą

Pozwolenie na budowę:

 • projekt budowlany wielobranżowy

Dofinansowanie z ARiMR na przepławkę:

  • koncepcja przepławek zgodnie z wymogami Ministra Rolnictwa
  • ekspertyza ichtiologiczna
  • ekspertyza hydrologiczna
  • ekspertyza geodezyjna
  • naukowe uzasadnienie udowadniające spełnienie warunków umożliwiających migrację

Doradztwo techniczne:

 • możliwości budowy MEW
 • możliwości modernizacji MEW
 • analiza produkcji inwestycji
 • analiza ekonomiczno-techniczna z zakresu budowy MEW
 • badania i analizy hydrologiczne
 • doradztwo podczas zakupu lub sprzedaży elektrowni

<< Powrót