Polski English

Oferta


Koncepcje programowo-przestrzenne

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej Małej Elektrowni Wodnej jest niezbędne dla inwestora do określenia przedmiaru inwestycji, zrozumienia i uświadomienia skali przedsięwzięcia oraz niezbędne do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Koncepcja jest również bardzo pomocna podczas uzgodnień ze stronami uczestniczącymi w postępowaniu takimi jak: Lasy Państwowe, Zarządy Melioracji, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Koła Wędkarskie itd..
W skład koncepcji wchodzą:

 • analiza danych hydrologicznych przedsięwzięcia;
 • studium wykonalności inwestycji;
 • dobór parametrów instalowanych elektrowni wodnej;
 • dobór turbin – ilość, średnice, moc (opracowanie nakierowana na najwyższą produkcję energii);
 • dobór generatorów (moce, prędkości obrotowe, przekładnia - jeżeli jest konieczna);
 • opis układu generacji mocy;
 • opis i dobór krat czyszczących, czyszczarek i innych elementów technologicznych;
 • opis układu przepływowego elektrowni wraz z wymiarami:
  komory wlotowej turbin, kształtu rury ssącej oraz kanału wlotowego oraz wypływowego MEW;
 • analiza produkcji energii;
 • koncepcyjne rysunki elektrowni wodnej;
 • określenie położenia MEW na mapę ewidencyjną.

UWAGA: Koncepcja jest niezbędna do wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz jako załącznik do kolejnych dokumentów i uzgodnień.<< Powrót